Στόχος

Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
(Branding)

Το πρώτο βήμα για μία μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Σχεδιάζουμε για εσάς και δημιουργούμε την εταιρική σας ταυτότητα, με σκοπό “χτίσουμε” μαζί όλες αυτές τις προϋποθέσεις που εγγυώνται την επιτυχία σας. Με μεθόδους εργασίας απόλυτα εναρμονισμένες με τις ιδιαίτερες ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου.

Στρατηγική Μάρκας
(Brand)

Γραφιστικές δημιουργίες

Δημιουργία λογότυπου

Δημιουργίαν καμπανιών

Διαδικτυακή επικοινωνία

Προϊοντική επικοινωνία