Στόχος

Google Ads

Η δύναμη του διαφημιστικού συστήματος της Google, τώρα στις υπηρεσίες σας.

Με τον όρο Google Ads, οι Marketers αναφέρονται στο σύστημα εκείνο που με την χρήση keywords (λέξεις κλειδιά), τους επιτρέπει οι διαφημίσεις τους να εμφανίζονται στις μηχανές αναζήτησης.
Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν την ισχυρή παρουσία της Google στο διαδίκτυο, η ομάδα μας σχεδιάζει και δημιουργεί για εσάς τις πλέον αποδοτικές διαφημιστικές καμπάνιες.
Σκοπός μας είναι να αυξήσετε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας, καθώς και τις πωλήσεις μέσω του συστήματος PPC (pay per click).

Διερεύνηση και επιλογή κατάλληλων keywords

Ανάλυση του ιστορικού των Google Ads σας (αν υπάρχει)

Κατανόηση των αναγκών και των στόχων της επιχείρησης

Ορισμός και διαχείριση
του Bidding

Κατηγοριοποίηση και αντιστοίχιση keywords σε Ad Groups

Ανάπτυξη λίστας keywords

Ανάλυση δεδομένων
PPC Tracking Conversion

Εγκατάσταση και προσαρμογή Google Analytics

Βελτιστοποίηση των καμπανιών βάσει συγκεκριμένων μεταβλητών
(π.χ. τοποθεσία)